Tjänster

Jag finns här för att hjälpa dig

undefined

För arbetsgivare

När en medarbetare visar tecken på alkoholberoende är det lätt som chef att hoppas att det är en engångshändelse som inte ska upprepas. Tänk istället att för den som har beroendesjukdomen alkoholism är jobbet det sista man vill äventyra med sitt missbruk. Därför ska du aldrig tveka att agera när du misstänker att en anställd är alkoholpåverkad på jobbet eller har sjukskrivit sig på grund av att hon eller han druckit för mycket.

Välkommen att kontakta mig angående rådgivning, handledning, utbildning och behandling.

undefined

För Privatpersoner

Har du tappat kontrollen över ditt drickande? Känner du dig maktlös? Har du blivit beroende av alkohol? Sviker du dig själv, din familj, dina vänner när du dricker? Vill du ha en förändring?

Välkommen att kontakta mig, så kan vi samtala om hur du har det och hur du vill att ditt liv ska förändras – och så kan jag berätta hur jag skulle kunna hjälpa dig.

undefined

För Anhöriga

Det är svårt och smärtsamt att se en förälder, ett syskon, en partner eller ett barn förlora sig själv i missbruk. Trots löften om att aldrig mer bli full, så sviker hon eller han gång på gång, och väljer berusningen framför familjen.

Vad kan man göra för att hjälpa en familjemedlem? Och vad kan man inte hjälpa till med?

Välkommen att kontakta mig, så kan vi samtala om hur ni har – och så kan jag berätta hur jag skulle kunna vara till hjälp för er.

TA kontakt

Antingen det gäller dig själv, en medarbetare eller en anhörig – tveka inte att kontakta mig.