Om Mig

Som behandlare följer jag med dig på din resa till ett harmoniskt och meningsfullt liv

Peter Zettergen

Om mig

Jag har lång erfarenhet av att arbeta med olika slags beroendeproblematik. Därför vet jag att det går att bli fri från ett alkoholberoende för gott — en dag i taget!

Sedan 1995 har jag arbetat med Mänsklig Kvalitetssäkring i många olika företag, förvaltningar och organisationer.

 

Mänsklig Kvalitetssäkring innefattar:

  • föreläsningar och utbildningar
  • handledning av chefer och ledningsgrupper
  • kvalitetssäkring av hela verksamheten
  • såväl kortare samtalsstöd som terapisamtal över en längre tid
  • kris-, stress- och konflikthantering
  • behandling av olika slags beroenden och missbruk

 

Behandlingsmetodik 

Som behandlare använder jag mig såväl av Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) som Anonyma Alkoholisters (AA) tolvstegsprogram. Och i allt anknyter jag till Aaron Antonovskys forskning: att livet måste vara begripligt, hanterbart och meningsfullt för att vi på ett gott sätt ska kunna klara av de problem och kriser som möter oss.

Här är ett urval av företag och organisationer som anlitat mig genom åren:

Företag
ABB, AstraZeneca, Balco, Combitech, DHL, Electrolux, Tietoevry, FläktGroup, GöteborgsOperan, Hettich, Isaberg Rapid, JJ Gruppen, Lantmännen, Ludvig & Co, Länsförsäkringar, Moelven, Mölnlycke, PostNord, Saab Avionics Systems, Sparbanken Tanum, Vattenfall

Kommuner och regioner
Habo kommun, Köpings kommun, Linköpings kommun, Mullsjö kommun, Mölndals kommun, Region Gotland, Simrishamns kommun, Solna stad, Växjö kommun, Örebro kommun

Myndigheter och statliga verk
Luftfartsverket, Polisen, Skatteverket, Transportstyrelsen

Skolor
Dalslands folkhögskola, Göteborgs folkhögskola, Högskolan i Jönköping, Södra Vätterbygdens folkhögskola

Hälsa, vård och omsorg
Blå Stjärnans Djursjukhus, Friskis&Svettis, Företagshälsan i Jönköping, Klassmorfar i Storgöteborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sveriges Fotterapeuter, Vårdsamverkan Fyrbodal

Intresseorganisationer och nätverk
Almi Företagspartner, Business in heart, Equmeniakyrkan, Företagarna, Riksförbundet FUB, Svenska kyrkan, Sveriges Marknadsförbund, TRR

Ta kontakt