KVALITETSSÄKRING

Får människor att funka på jobbet

Sedan 1995 erbjuder jag som mentor företag och förvaltningar en mänsklig kvalitetssäkring av chefer och medarbetare.

Att säkra en hög kvalitet av tjänster och produkter är nödvändigt för varje organisation som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Men om inte chefer och medarbetare är personligt engagerade och arbetar bra tillsammans, så hjälper det inte hur många kvalitetskontroller som finns eller ens att organisationen är certifierad mot ett eller flera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

En arbetsplats i harmoni utmärks av arbetsglädje, kreativitet, disciplin, samarbete, goda resultat och yrkesstolthet!

Mänsklig kvalitetssäkring handlar både om hur man bevarar dessa kvaliteter — och hur man steg för steg uppnår dem.

item10

Att reflektera över

Förändring
‎"Att säga ja till livet är att säga ja också till sig själv.
Ja - även till den egenskap som motvilligast låter sig förvandlas från frestelse till styrka."
— Dag Hammarskjöld (1905-1961), ur Vägmärken.

© Mänsklig Kvalitetssäkring Sverige AB | mänsklig.se